Stichting Save Ethiopian Children heeft als doel:

Weeskinderen in Ethiopië op te vangen en op te voeden, onderwijs te geven en te begeleiden naar volwassenheid. Daardoor kunnen zij hun plaats verwerven in de maatschappij en meehelpen aan de ontwikkeling van hun land. Tot de doelstelling behoort tevens het geven van voorlichting in deze aan de Nederlandse bevolking.

Iban: NL79INGB0008213043 t.n.v. St. SEC Breda.

Beleidsplan SEC

Jaarrekening SEC 2022

Jaarrekening SEC 2021

Jaarrekening SEC 2020

Jaarrekening SEC 2019

Jaarrekening SEC 2018

SEC statuten.pdf

 

 
Copyright © 2019 SEC,  All rights reserved.

cbf voor kleine goede doelen